+31 (0)40 7600055
Kontakt
Dlaczego EPSN?

Zapewniamy rozwój


Zapewniamy Wam rozwój jako doradcom zawodowym i przedsiębiorcom poprzez udostępnianie naszych sieci, narzędzi i zasobów. Z nami możecie rozszerzyć swoją działalność, w kraju i na świecie. Razem możemy naszą pasję do utalentowanych ludzi przemienić w dobrze działający biznes.

Zachęcamy do wewnątrzpaństwowej i transgranicznej migracji zawodowej i ją organizujemy. Jest to piękny sposób spełniania osobistych marzeń. Jedna osoba na trzydzieści pięć jest migrantem zawodowym. Przewiduje się, że liczba ta wzrośnie o 50% w ciągu następnych kilku lat.